Min fars bedsteforældre, forældre og søskende

 

Min far Hans Brorsen Lausten blev født den 25. februar 1907 i Ballum. Forældrene var Carl Christian Lausten (søn af  Carl Christian Lausten og Maren f. Sørensdatter) og Thomasine Marie f. Mortensen (datter af Niels Mortensen og Anne Helene f. ?).

Thomasine blev 16. oktober 1896 gift med Carl Christian Lausten. I dette ægteskab fødtes  3 børn Ane Helene 1896, Peter 1898, Karoline Kjerstine 1899.  Carl Christian Lausten døde august 1899 knap 29 år gammel. Ane Helene immigrerede til USA hvor hun som knap 15-årig ankom til Ellis Island 31. maj 1911.

Thomasine Giftede sig igen 13. marts 1900  med Carl Christian Lausten, der var fætter til og hed det samme som hendes første mand. I dette ægteskab fødtes  9 børn: Karl 1901, Niels 1902,  Maren 1904, Helene Margrethe 1905, Hans Brorsen 1907,  Thomas 1909, Karla Tora 1911, Broder Marius 1916 og Valdemar 1917. To af børnene døde som ganske unge - Maren 14½ år og Thomas 15 år.

 

Familiefoto 1916:
Fra venstre Maren, Karla, Karl, Hans, Margrethe, Marius, Niels, Thomasine, Thomas og Carl.

Ballum

 

Ordet Ballum er en afledning af ordet ”forhøjning” og det at Ballum indgår i så mange stednavne i lokalområdet ved vadehavet skyldes at faren for oversvømmelse nødvendiggjorde at bebyggelser blev placeret på de højeste områder.

Efter nederlaget i 1864 og frem til genforeningen i 1920 hørte området med til Tyskland.

Her i Ballum voksede Hans op sammen med sine mange ældre og yngre søskende. Hjemmet var fattigt og pladsen skulle deles med mange.

Skolen var frem til Hans fyldte 13 år tysk og disciplinen prøjsisk.

Skolen i Ballum (Hans indsat i foto)

 

Carl Christian Lausten ernærede sig ved med en enspændervogn at køre landtur for at sælge brød fra bageren. Samtidig opkøbte han gamle klude. Inden han solgte kludene til en grossist sorterede Thomasine dem og udvalgte dele, som hun syede tøj af til børnene. Hans var ofte med på faderens tur, han skulle så passe på vogn og hest, mens faderen var inde på gårde og i huse for at sælge og købe.

Da Hans havde endt sin skolegang kom han i lære hos en bager i Højer. Men det holdt dog ikke længe idet Hans blev syg af at arbejde i bageriet. Han kom derfor til at arbejde ved landbrug. Efter forskellige ansættelser finder vi i 1928 en 21 årig Hans i Foldingbro hos Metas forældre.

 

Hans på ryggen af den hest, der til daglig trak handelsvognen. På billedet også Karla, Thomasine, Carl, Marius og Valdemar

Min mors bedsteforældre, forældre og bror

 

Min mor Meta Katrine Baagø blev født 29. oktober 1907 i Folding. Forældrene var Christian Nissen Baagø (søn af Nis Baagø og Mette Kathrine f. Hansen) og Anna Marie f. Johansen. (datter af Lauge Johansen og Ane Pedersen f.  Grøndal).

Christian og Anna Marie blev gift 2. august 1907.  9. juli 1911 fødtes Metas lillebror Laurids Nissen Baagø.

Christian Nissen og Anna Marie Baagø boede lige nord for Foldingbro ved Kongeåen, der frem til genforeningen i 1920 dannede grænse til Tyskland.

Højgaard ved Foldingbro var Metas fødehjem. Her voksede hun op sammen med lillebror Laurids. Fra højre ses faderen, moderen, Laurids og Meta. (Ca. 1913)

Foldingbro

 

Da Meta var i skolealderen gik hun ofte ned til grænsegendarmerne ved Folding Bro med madkurv.

Egnen var selvsagt påvirket af nærheden til grænsen, men da 1. Verdenskrig sluttede og afstemningen i Nordslesvig resulterede i Genforeningen 1920 rykkede landegrænsen og dermed gendarmerne langt mod syd.

Efter endt skolegang og konfirmation blev Meta i hjemmet for at hjælpe til med husholdning og gårdens drift.

Billedet af forældrene sammen med Meta og Laurids er taget i stuen på Højgaard ca. 1913.

Bryllup

 

Sidst i 1920’erne havde Christian Baagø opkøbt endnu en landbrugsejendom. Han havde derfor brug for ekstra hjælp og i 1928 finder vi derfor Hans Lausten ansat af Christian Baagø. Og her mødte Meta og Hans så hinanden.

Dette møde resulterede i bryllup 7. marts 1929.

 9. september samme år fødtes Ruth Maria Lausten

 

Efter brylluppet gik der ikke længe før Meta og Hans tog en fodermesterplads hos Jens Kring i Bredstrup ved Fredericia.

I 1932 dør Hans´s mor, Thomasine og  hans far, Carl flytter over på den anden side af vejen ind hos Kete.

Det afstedkommer, at Meta og Hans flytter til Ballum for at bebo Hans´s fødehjem, der nu står tom. Her ernærede de sig ved, at Hans tog arbejde med bygning af diger.

Udsnit af billede taget ved Niels’s bryllup med Kristina.
Bagerst til højre Hans og Meta. Forrest ”Kete” og Carl.

Hvolris

 

Tiden i Ballum bliver dog kort. Snart kommer der bud fra Jens Kring i Bredstrup, der be’r dem om at komme tilbage i fodermesterpladsen - og det gør Meta og Hans.

Tilbage i Bredstrup ved Fredericia bliver Anna Thomasine Lausten født den 13. februar 1934.

 

Under et besøg hos Karoline, Hans´s storesøster, der var blevet gift med Anton og boede i Hærup ved Klejtrup på Antons gård, faldt snakken på muligheden for at Meta og Hans flyttede til området.

Og snart efter kom der besked fra Karoline og Anton om, at et lille landbrug i Hvolris var sat til salg.

Der var ikke langt fra mulighed til handling og i 1936 havde Meta og Hans købt ejendommen og flyttede til Hvolris. Samme år døde Metas mor i marts måned.

 

Det var lette, sandede jorde, der hørte til ejendommen i Hvolris - så sandflugt i kraftig blæst  var et ofte tilbagevendende problem.

Den 29. september 1939 fødte Meta en søn, der blev døbt Karl Christian Lausten. Kun ½ år gammel fik han lungebetændelse og døde 19. april 1940.

Den 7. juni 1941 blev Frida Katrine Lausten født på Viborg sygehus.

Ejendommen i Hvolris

Rødding

 

I 1943 sælger Hans og Meta ejendommen i Hvolris og flytter til Rødding, hvor de har købt en ejendom i udkanten af byen. Markerne lå i ret lang afstand fra bygningerne. ”Heden” var kun delvis opdyrket. ”Skolemarken” havde sit navn fra den tid hvor arealet hørte under skolen som en del af lærerens løn. Endvidere hørte et engareal ved Sødal Skov med til ejendommen.

 

Carl Christian Lausten holdt mange foredrag (bibelmøder) gennem sine sidste år. Han var præget af en stærk indremissionsk ånd.

I 1949 blev Carl indlagt på Tønder sygehus hvor han døde den 25. marts 1949

 

De næste år havde Meta og Hans travlt med at drive gården, lægge nogle hedearealer under plov og få bygget en ny lade.

Esther Margrethe Lausten blev født 24. marts 1949.

Med 4 døtre varede det ikke længe før svigersønner meldte sig på banen.

Og så fulgte bryllup på bryllup:

Maj 1956: Ruth og Svend

December 1956: Anna og Jakob

Marts 1962: Frida og Preben

September 1967 Esther og Sigfred

Nyt hus

 

Fra sidst i 1960’erne begyndte Hans og Meta på en langsom afvikling af landbruget.

Det blev for besværligt, hver dag efter morgenmalkningen at kobler køer sammen og bringe dem ud i marken for så igen at hente dem hjem til aften. Så kobesætningen blev solgt og stalden rummede nu kun grise.

Ejendommens stuehus havde vestgavl helt op mod Kirkegade. Så da kommunen sidst i 1960’erne udarbejdede plan for udvidelse af vejen resulterede det i, at de måtte købe stuehuset til nedbrydning. Og dermed blev det nødvendigt at bygge nyt stuehus.

Meta og Hans valgte et typehus fra firmaet Højslev-huse.

Huset stod klar til indflytning foråret 1970.

 Meta nyder sit nye hus - og får nu tid til at indrette sin ønskehave med masser af blomster - og en enkelt kat.

 

Skolemarken” blev solgt. Halvdelen af ”Heden” blev solgt. Staldene blev tømt for dyr.

Kommunen opkøbte udbygninger og det jordareal, de lå på og var omgivet af. Fra midten af 1970’erne drev Esther og Sigfred nogle år det resterende hedeareal. og boede ofte i campingvogn på arealet. Fra 1982 blev arealet lejet ud.

 Med afvikling af landbruget og opnåelse af folkepension blev der tid til at nyde livet i fulde drag. For Meta var det luksus med varmt vand i hanen, centralvarme, badeværelse, vaskemaskine og en pragtfuld stor have - og tid til at strikke sokker til børnebørnene. For Hans blev der tid til romanlæsning, ture i brugsen, og lidt orgelspil på en nyanskaffet el-orgel.
- og der blev tid til børnebørnene.

 

Så ofte lejlighed bød sig, fandt Hans skakspillet frem. Han var en habil skakspiller, der også havde spillet med i skakklub og i turneringer.

Sammen med Meta var det nu kortspillet 500, der blev spillet - og dem nåede de mange, mange spil af. Regnskabet blev ført på for og bagside af brugte kuverter og poser.

Men i sin lille lommebog førte Meta ind hvem de havde besøgt hvornår, og hvem de havde fået besøg af.

 

Kort tid efter diamantbrylluppet blev Meta syg. Hun blev indlagt på Viborg sygehus og døde her den 27. juli 1989, knap 82 år.

I begyndelsen klarede Hans selv de daglige gøremål med hjælp fra sine døtre. Men  efter en operation stod det snart klart, at han ikke kunne klare sig selv.

De sidste måneder boede Hans hos og blev passet af sin ældste datter, Ruth.

Her døde Hans den 27. februar 1991, 84 år gammel.