Folketælling 1834

Navn                                    Alder  Civilstand                     Erhverv

Peder Christian Mørup           54       Gift                              Møller

Inger Sørensdatter Mørup      50        Gift                             hans Kone

Søren Pedersen Mørup         24         Ugift                           deres Børn

Hans Henrik Pedersen Mørup 22        Ugift                           deres Børn

Christian Pedersen Mørup     19        Ugift                           deres Børn

Marie Magdalene Mørup        17       Ugift                            deres Børn

Niels Aars Pedersen Mørup     11      Ugift                            deres Børn

Folketælling 1840

Navn                                 Alder  Civilstand                         Erhverv

Peder Christian Mørup        60         Gift                                 Møller

Inger Sørensen Mørup        55          Gift                                hans Kone

Hans Mørup                      28          Ugift                              deres Børn

Christian Mørup                25          Ugift                               deres Børn

Niels Mørup                     17          Ugift                               deres Børn

Mette Catrine Jensdatter  22          Ugift                               Tjenestepige

Folketælling 1845

Navn                                Alder Civilstand Erhverv        Fødested

Peder Christiansen Mørup   66       Gift        Aftægtsmand    Ødum

Inger Sørensdatter             60       Gift        Hans kone      Nødrup Aarhus amt

Christian Pedersen             30       Gift         Eier af møllen  Rødding

Mette Marie Pedersdatter  23        Gift        Hans kone       Ørum

Peders Christiansen            1         Ugift      Deres barn      Rødding

Baltzer Pedersen               19        Ugift      Tjenestekarl    Løvel

Peder Christensen             18        Ugift      Tjenestedreng  Rødding

Else Marie Nielsdatter        30        Ugift       Tjenestepige   Løvel

Niels Mørup                      23        Ugift       Møllerkarl       Rødding

Folketælling 1850

Navn                                 Alder Civilstand  Erhverv          Fødested

Christian Pedersen Mørup    36      Gift          møller huusfader  Her i Sognet

Mette Marie Pedersdtr.       28      Gift          hans kone    Ørum Sogn, Viborg Amt

Peder Christian Mørup         6       Ugift         deres børn          Her i Sognet

Ingersine Christine Mørup    1       Ugift               do                  Do

Ingersine Sørensdtr.           67      Enke          hans moder,     Grønbæk Sogn                                                                                           Aftægtskone     Aarhus Amt

Søren Thomsen                 28       Ugift          tjenestefolk     Her i Sognet

Peder Christensen            22        Ugift               do                  Do

Else Nielsdtr.                   36        Ugift               do                  Do

Henrik Vilhelm Nielsen      16        Ugift               do                  Viborg

Folketælling 1855

Navn                             Alder Civilstand Fødested         Erhverv

Christian Mørup                40       gift       her i Sognet     Møller, Huusfader

Mette Marie Pedersen      31       do      Ørum, Viborg Amt   hans Kone

Peder Christian Mørup      11       ugift      her i Sognet       deres Børn

Petrine Mørup                  4        do         do                       do

Kirsten Johanne Mørup      4        do         do                       do

Ingersine Mørup                2        do         do                       do

Peder Sørensen               68      gift  Ørum, Viborg  Amt Smed, Huusfaders                                                                                       Svigerfader

Kirsten Hansen                73      do            do                         hans Kone

Jens Christian Nielsen      21       ugift Hvornum, Randers Amt     Møllersvend

Thomas Jensen               24       do         her i Sognet                  do

Anders Christian Jensen   21       do         her I Sognet                  do

Jacob Christensen          15        do         do                          Tjenestetyende

Ane Marie Jensen           20        do         do                               do

Folketælling 1860

Navn                               Alder Civilstand Fødested           Erhverv

Christian Pedersen Mørup   45       gift        her i Sognet       Møller, Huusfader

Mette Marie Pedersen       39        do         Ørum, Viborg Amt   hans Kone

Peder Christian Mørup       16        ugift       her i Sognet       deres Børn

Kirstine Johanne Mørup      8         do         do                     do

Petrine Mørup                   8         do         do                     do

Ingersine Mørup                 6         do         do                     do

Marie Magdalene Mørup      4         do         do                     do

Niels Christian Mørup          2         do         do                     do

Inger Sørensen                 77         Enke     Grønbæk Sogn   Huusfaders Moder,                                                                                   som af ham forsørges

Peder Sørensen               73         Enkemand Ørum      Huusfaders Svigerfader,                                                                                  som af  ham forsørges

Carl Nielsen                     25          ugift      Sverrig                 Tjenestefolk

Thomas Jørgensen            20          do        her i Sognet          do

Peder Christensen            33          do        do                        do

Frederik Carl Christensen  16           do        do                       do

Inger Pedersen                23           do        Skals Sogn            do

Søren Thomsen               33            do        Ørum                   do

Folketælling 1870

Navn                                 Alder  Civilstand  Fødested     Stilling i husstanden

Christian Pedersen Mørup     55       gift          Ingstrup      Huusfader     Møller

Mette Marie Pedersen          49       gift          Mollerup     Huusmoder

Inger Sørensen                     87      enke         Naderup     Aftægtskone

Peder Christiansen               26       ugift          Ingstrup     Børn

Inger Sine Christiansen         16       ugift           Ingstrup     Børn

Marie Magdalene Christiansen 14  ugift           Ingstrup      Børn

Niels Christiansen                 11      ugift           Ingstrup      Børn

Christiane Christiansen         9        ugift            Ingstrup     Børn

Søren Christiansen               7        ugift           Ingstrup      Børn

Ane Sørensen                     15       ugift           Foulum        Tjenestepige

Anders Nielsen                    44        ?               Ingstrup      Tjenestekarl

Karl Christian Mogensen      17        ugift          Kokholm       Tjenestekarl

Søren Madsen                    15        ugift          ?                 Tjenestedreng

Karl Nielsen  .?.                   35       ugift           (Sverig?)       Møllesvend

Kirsten Sørensen                77        enke          Mollerup      Aftægtskone   

Folketælling 1880

Navn                              Alder Civils. S. i husstanden       Fødested

Peder Kristiansen Mørup  35   Ugift   Jordbrug og Mølleriet  Rødding Sogn

Niels Kristiansen Mørup     21     Ugift     Tjenestefolk og Sødskende    Rødding Sogn

Søren Kristiansen Mørup 17    Ugift          do                      Rødding Sogn

Karl Kristian Mogensen   29    Ugift          do                      Rødding Sogn

Jens Pedersen               17    Ugift          do                       Bigum Sogn

Pommes ?? Krestian Andersen 15   Ugift   do                       Winkel Sogn

Krestiane Krestiansen Mørup 19  Ugift     do                       Rødding Sogn

Mette Marie Pedersen    59    Enke  Moderen nyder af Møllen hos sin Søn   Ørum 

Folketælling 1890

Navn                                   Alder             Civilstand     Fødested                Stilling i husstanden

Peder Kristian Mørup          45                  Gift                Rødding                   Husfader    Gaardejer

Ane Margrethe Pedersen      38                  Gift                Vejrum                                Husmoder

Kristian Pedersen                 8                    Ugift               Rødding                               Barn

Martin Pedersen                   6                    Ugift               do                                        do

Karoline Pedersen                5                    Ugift               do                                        do

Marie Pedersen                    4                    Ugift               do                                        do

Kresten Pedersen                 2                    Ugift               do                                        do

Anders Pedersen                  16                  Ugift               do                                        Tyende

Folketælling 1901

Navn                                   Fødselsår      Civilstand     Fødested       Stilling         Erhverv

Peder Chr. Mørup               15/11 1844    gift                 Rødding         Husfader  Gaardejer, Møller

Ane Margrete Mørup           3/12 1851      gift                 Viskum          Husmoder      Husgerning

Kristian Pedersen Mørup     6/12 1881      ugift                Rødding         Barn    Tyende i agerbrug

Martin Pedersen Mørup       28/1 1883      ugift                do                  do                  do

Karoline Pedersen Mørup    28/2 1884      ugift                do                  do Tyende i husgjerning

Marie Pedersen Mørup        9/4 1886        ugift                do                  do                  do

Kresten Pedersen Mørup     25/4 1887      ugift                do                  do

Hans Peter Petersen             22/2 1886      ugift                Falster             Tyende i Agerbrug

Folketælling 1906

Navn                                   Fødselsår      Civilstand          Stilling        Erhverv

P. C. Mørup                        15/11. 1844   Gift                      Husfader        Gaardejer og Møller

Margrethe Mørup                3/12. 1851     Gift                     Husmoder

Christian Mørup                   6/12. 1882     Ugift                    Barn               Landbrug

Christen Mørup                    25/4. 1887     Ugift                     Barn               ”

Karoline Mørup                   28/2. 1884     Ugift                      Barn               ”

Marie Mørup                       9/4. 1886       Ugift                     Barn               ”

Folketælling 1911

Navn                                   Fødselsår      Civilstand Fødested       Stilling         Erhverv

Peder Mørup                       15/11. 1844   Gift            Rødding         Husfader        Landbrug

Ane Margrete Mørup           3/12. 1851     Gift            Vejrum           Husmoder      Husgerning

Martin Mørup                      28/1. 1882     Ugift           Rødding         Ung Karl      ved Landbruget

Marie Mørup                       9/4. 1886       Ugift           Rødding         Ung Pige      ved Husgjerning

Frederik Jensen                   14/12. 1906   Ugift           Aarhuus         Barn

Folketælling 1916

Navn                                   Fødselsår      Civilstand     Stilling                      Erhverv

Christen Mørup                    25/4. 1887     Gift                Husfader                   Landbrug og Møller

Mary Mørup                        18/8. 1897     Gift                Husmoder                  Husgjerning

Vilhelm Pedersen                 28/5. 1901     Ugift               Tjenestetyende          Landbrug

P. C. Mørup                        15/11. 1844   Gift                Husfader                    Aftægt

Ane Magrethe Mørup          3/12. 1851     Gift                Husmoder                    Aftægt

Folketælling 1921

Navn                                   Alder             Civilstand     Stilling       Erhverv        Fødested

Kristen Mørup                     25/4. 1887     Gift                Husfader     Landbrug og Møller  Rødding

Mary Mørup                        8/8. 1897       Gift                Husmoder   Husgerning     Nørre Ørum

Peder Mørup                       3/6. 1916       Ugift               Barn                                    Rødding

Ole Mørup                           17/2. 1918     Ugift               Barn                                    Rødding

Karen Mørup                       18/5. 1920     Ugift               Barn                                    Rødding

Peder Jensen                        24/4. 1897     Ugift               Tyende        Landbrug       Løvskal

Peder Mørup                       15/11. 1845   Gift                Aftægtsmand                        Rødding

Gretha Mørup                      3/12. 1851     Gift                Aftægtskone                        Vejrum

Folketælling 1925

Navn                                   Alder             Civilstand     Stilling       Erhverv        Fødested

Christen Pedersen Mørup     25/4. 1887     gift                 Husfader    Landmand      Rødding

Mary Vilhelmine Mørup       8/8. 1897       gift                 Husmoder                        Ørum v. Højslev

Peter Christian Mørup          3/6. 1916       ugift                Barn                             Rødding

Ole Vestergaard Mørup       17/2. 1918     ugift                Barn                               Rødding

Karen Marie Vestergaard Mørup 185. 1920     ugift                Barn                         Rødding

Anna Margrethe Vestergaard Mørup 4/10. 1922  ugift                 Barn                    Rødding

Pethrine Hansen                   8/9. 1907       ugift                Tjenestepige                         Ø, Viborg Amt

Folketælling 1930

Navn                                   Alder             Civilstand     Stilling i        Erhverv        Fødested

Kresten Pedersen Mørup     25/4. 1887           Gift           Husfader        Landbruger    Rødding

Mary Vilhelmine Pedersen Mørup 8/8. 1897    Gift           Husmoder       Husmoder     Ørum Højslev

Peter Kristian Mørup           3/6. 1916           ugift          Barn                                    Rødding

Ole Vestergaard Mørup       17/2. 1918          ugift          Barn                                    Rødding

Karen Marie Vestergaard Mørup 185. 1920    ugift          Barn                                    Rødding

Anna Margrethe Vestergaard Mørup 4/10. 1922  ugift     Barn                                    Rødding

Bodil Vestergaard Mørup     17/6. 1926         ugift          Barn                                    Rødding