Da Christian Pedersen Mørup i 1859 havde nyopført vindmøllen skulle han selvsagt have denne brandforsikret. Derfor blev vindmøllen takseret 12. april 1859.

 

Originaldokument på landsarkivet i Viborg.

Undertegnede branddirektør har med brandtakssationsmændene - landevæsenskommisær Wall til Sødal og møller Wistoft af Vibæk, foretaget følgende taksation til brandforsikring. I Rødding sogn - Ingstrup Mølle - som ejes og beboes af møller Christen Pedersen Mørup betegnet Matricel 5.

En vejrmølle beliggende østen for vandmøllen, grundmur indtil hatten - og denne beklædt med asfaldt. Muren er 4 steen tyk for neden, og 2 steen tyk foroven ved hatten. Den er 5 etager høj, og har følgende maskiner

1. etage 2 pillekværne og en (?) og 1 melsigte - den er 13 alen dyb og 4 alen høj.

2. etage 11 1/4 alen dyb 3 1/4 alen høj, heri findes 4 granitstene eri 2 malekværne.

3. etage 10 1/4 alen dyb 3 1/4 alen høj, heri findes kun 1 lem og et hejseværk.

4. etage 8 alen dyb og 3½ alen høj, heri findes kun en aksel, men i øvrigt er den alene bestemt til at skaffe møllen fornøden højde.

5. etage, eller hatten, hvori findes kransrand - ringhjulet med presse og aksel.

Denne mølle betegnes med dens mur til en værdi af 8000 Rd.  Men efter ejerens begæring undtages murene fra assurance, og denne ansættes til 3000 Rd.; altsaa vurderes denne mølle til 5000 Rigsdaler.

Et lille hus tilbygget møllen i syd, 4 fag 7½ alen lang og 11½ alen dyb i grundmur og asfaldtbeklædning til tag. Benyttes til staldplads for møllegæsterne, takseret a. fag 37½ Rigsdaler er 150 Rd. Herfra tages murenes alen vurderet til 50 Rd., altså bliver forsikringen 70 Rd.

Den tagbeklædning der findes på møllens hat - som paa ditto hus skjønnes at være tagpap overtrukken med stenkulstjære og viste sig at være brandfarlig - saa at møllen ikke kan antages som ikke farlig.

 Ejendommen er forhen forsikret under Nr 91 for 2570 Rigsdaler og altsaa nu for 7640 Rigsdaler

 Vejrmøllen ligger 87 alen fra de andre bygninger, og over 100 alen fra fremmede.

Forretningen er sluttet.

Branddirektør Jacobsen    -     Woll     -     Wistoft.

Christian Mørup

Ingstrup mølle 1859.

 

 

På baggrund af ovenstående modtager
Christian Pedersen Mørup 12 maj 1859
den nye forsikringspolice.