Ingstrup Skole

 

I første halvdel af 1800-tallet måtte børnene fra Ingstrup Mølle går i skole i Rødding. Ved ministeriel resolution af 6/12. 1881 gaves tilladelse til oprettelse af to pogeskoler i Ingstrup og Kokholm med fælles lærer. Et fast lærerembede blev oprettet i 1886, og skolen opførtes samme år. Den første skole her holdtes i Ingstrup Mølles storstue, hvor børnene sad på sengekanten på grund af manglende siddepladser, senere var skolen hos Søren Rasmussen i Ingstrup. I Kokholm lejedes lokale hos Søren Smed. 

Den ansatte lærer boede i Ingstrup Mølles kvistværelse. Således skriver Peder Kristian Kristensen i sit C.V.: ”I Forsommeren 1882 var jeg Pogelærer i Ingstrup og Kokholm ved Viborg i Rødding Sogn”.

Ingstrup Skole 1890. Lærer N. Nielsen og hustru

Skolebygningen fra 1886 blev udvidet 1901, og i 1911 byggedes en ny skolestue, den gamle skolestue blev opholdsstue for børnene.

Lærere ved Ingstrup Skole

Niels Nielsen                 1886-1892

Ingvard Anton Madsen    1892-1898
Kjeld Jensen                 1899-1906
Povl Povlsen Krogsgaard  1906-1910
Christen Christensen      1910-1937   (Udgav "Prøveregningsopgaver" og
                                                   hovedregningsbøger)
Ove Hundahl Petersen    1938-1966
 
Ingstrup Skole blev nedlagt i 1966.
 

1959

Ingstrup Skole 1967

1967

Rødding kirke

 

Ingstrup udgør en del af Rødding sogn og kirken i Rødding har således altid været sognets kirke. Rødding kirke blev bygget i 1200-tallet. Skib og kor, som er i romansk stil, blev bygget først. Senere - i 1400-tallet - blev tårnet rejst ved skibets vestgavl og våbenhuset blev bygget udenfor syddøren. Norddøren (kvindernes dør) ses endnu. Den er dog tilmuret. Tårn og våbenhus er sengotiske og opført i munkesten. Kirkens skib har indvendingt bjælkeloft, mens koret fik hvælv i sengotisk tid. Inventaret blev restaureret i 1917-18 med bevarelse af rokokkostafferingen fra det 18. århundrede. I 1929 overgik kirken til selveje. Før 1929 tilhørte kirken ejeren af Sødal.

Rødding Andelsmejeri

 

Tilsvarende andre gårde måtte man i møllegården frem til slutningen af 1800-tallet selv forarbejde mejeriprodukter - kærne smør og fremstille ost  Men andelstanken  medførte, at flere tog initiativ til at opføre et andelsmejeri i Rødding. Den 25. juli 1887 var mejeriet og staldbygningen færdig til brug, og den 29. juli  kom mejeriet i gang. Der var da 120 leverandører med i alt 700 køer.

 

I efteråret 1887 blev der indrettet lager på mejeriets loft, hvorfra der blev solgt kraftfoder til andelshaverne. I 1943 blev der installeret en kartoffelkoger. Bestyrerboligen blev opført i 1945. Mejeriet blev nedlagt i 1977.