MØLLENS EGEN SMEDJE

Christian P. Mørup var gift med Mette Marie, datter af smeden i Mollerup.

  I 1840’erne flyttede Mette Maries forældre på aftægt i Ingstrup Mølle. Smedjebygningen og inventar blev medbragt og genopført som aftægtsbolig yderst i haven mod øst.

  Huset nedbrændte i sommeren 1864 og samme år blev det genopbygget 10½ alen lang og 9 1/4 alen dyb. Grundmur i tegl, fyr overtømmer, stråtag og loft af træ.

Bygningen blev indrettet med smedie, stor bageovn med forrum og et soverum med alkove.

Skitse over indretning med smedje og bageovn 1864.

Ved nedtagning af bageovnen i smedjen fandtes flere jernplader fra bilæggerovne indkapslet i leret over ovnen.

  Jernpladerne har haft det formål at holde på ovnens varme.

  Ved stien frem til døren fandtes en stor sten med isat jern op og henover stien.

  Smedje og bagehus havde brug for vand. En stor egetønde var placeret over en kraftig kilde og dannede brønd.

  Huset blev nedbrudt i 1982 hvor daværende ejer lod det afbrænde i forbindelse med en filmoptagelse.

 

Da vindmøllens vinger endnu var forsynet med sejl kunne det om vinteren, når frosten gjorde det umuligt at bruge vandmøllen,  være en barsk opgave, at kravle op og frigøre de stivfrosne vingesejl, bringe dem ned og lade dem optø og tørre i smedjebygningens bageovn for derefter igen at få dem monteret og mølleværket i gang.