Gården i Ødum

Christian Mørup købte 30. september 1766 en gård i Ødum af Diederich Riisbrick. Hartkorn 3 Tdr. 1 Skp. 2 Fjdk. og 2½ Album. Sammen med hustruen Marie Pedersdatter Møller drev han denne gård sideløbende med bygmestervirksomheden.

På matrikelkort for Ødum By, Ødum benævnes gården som "Gård nr. 4".
 
Folketælling 1787, 4:
Navn                            Alder    Civilstand         Stilling         Erhverv
Christen Jensen             56        Gift                  Hosbonde     Bygmæster og
Mørup                                                                               gaardbeboer
Maria Pedersdatter        45         Gift                 Hans Kone
Møller
Jens Mathias Mørup      10                                Deres Børn
Peder Mørup                 7                                Deres Børn
Hans Henrich Mørup      4                                 Deres Børn
Niels Bach Mørup          1                                 Deres Børn
Ole Jensen                  36           Ugift               Gaards Karl
Niels Thomasen            15                                 Koe Dreng
Maren Simonsdatter      20          Ugift               Tieneste Pige
Maren Pedersdatter     14                                 Barne Pige

Udsnit af Matrikelkort 1816 - 1865. Ødum By, Ødum.

Næste generation tager over.

Efter Christian Mørups død april 1800 overtages gården af en datter (Anne Mørup) og svigersøn (Peder Sørensen Møller). Ud over at være selvejerbonde driver Peder Møller tømrervirksomhed. 

En anden af Christian Mørups børn, sønnen Jens Mathis Mørup kommer i tømrerlærer hos svogeren. Han køber dog senere en gård i Ødum ("Gård nr. 3"), som han derefter driver sammen med sin hustru Magdalene Michelsdatter.
 
Folketælling 1801, Gaard 4:
Navn                           Alder  Civilstand  Stilling               Erhverv
Peder Sørensen            32       Gift          Huusbonde          Selveier Bonde og
Møller                                                                            Tømmermand
Anne Mørup                 28       Gift          Hans Hustru
Niels Bach Mørup         15        Ugift        Konens Broder
Jens Mathis Mørup       24        Ugift        Konens Broder     Tømer Svend
Mariane Willumsdatter  17        Ugift        Tieneste Pige
 
Folketælling 1840, Gaard 3:
Navn                          Alder   Civilstand  Stilling                Erhverv
J. M. Mørup               63        Gift                                     Gaardmand
Magdalene                 55        Gift           Hans Kone
Michelsdatter
Mette Kirstine           16        Ugift          Deres Tjenestefolk
Christen Simonsen      19        Ugift          Deres Tjenestefolk
Søren Pedersen         17        Ugift          Deres Tjenestefolk

Gård nr. 4 og 3 anno 2010

Fra "Noter til vandring i Ødum"

Gården Kirkely og bygmester Mørup. Gården Kirkely ligger nord for kirken og blev tidligere kaldt Gården nord for kirken og endnu tidligere Mørups gård. Historien om Mørups gård begynder d. 30. september 1766, hvor gården blev købt af bygmester og landmand Christian Jensen Mørup(1732 – 1800). Christian Jensen Mørups far, Jens Madsen, var murer og kom fra byen Mørup, deraf efternavnet. Han arbejdede som murer på Engelsholm Gods, og familien boede som fæstere i et af godsets huse. Jens Madsen stod for murerarbejdet på godset bygninger og de tilhørende kirker. Man kan forestille sig, at Christian Jensen Mørup og hans bror, Gerth, allerede som børn hjalp deres far med murerarbejdet. De tog dog begge deres egentlige håndværksuddannelser hos andre håndværkere. Christian Jensen Mørup blev uddannet murer og købte gården i Ødum af en Diederich Riisbrick. Han giftede sig i 1768 med Marie Pedersdatter Møller som var datter af en møller i Granslev. De fik otte børn, alle døbt i Ødum kirke. Det fremgår af folketællingen for 1787, at familien havde fire tjenestefolk: en gårdskarl, en hjorddreng, en tjenestepige og en barnepige. Efter Mørup købte gården, blev den omtalt som Mørups gård. En bygmester var i datiden en blanding mellem en arkitekt, en ingeniør og en håndværksmester. Bygmester Mørup var en kendt bygmester som stod bag mange bygninger i Østjylland. Nogen har ligefrem kaldt ham Nørrejyllands førende bygmester. Ødum var for Mørup et centralt sted at slå sig ned. Byen lå mellem Aarhus og Randers og mellem godserne Clausholm og Bidstrup som han af og til arbejdede for. Blandt de arbejder Mørup er kendt for kan nævnes: -Ombygningen af Bidstrup Hovedgård (1759). -Tegning af tårn til Gråbrødre kirke i Viborg (1760) -Bygning til Aarhus Katedralskole (1761). -Herregården Mattrup – plantegning og håndværksmæssig udførelse (begyndelse af 1760´erne) -Tårn og spir til Granslev kirke (1766) -Nyt loft i Riddersalen, Clausholm Slot (1769) -Istandsættelse af Søby Kirke (under Clausholm) (1769) -Tegninger til hospital i Grønbæk (1778) -Randers Rådhus (1780). Bygningen fredet i 1918. -Tårn til Serup kirke(1783-84) -Tårn til Lemming kirke(1786) -Ombygning af hovedtrappe på Clausholm(1786) -Tårn til Svostrup kirke(1788) -Tårn til Sct. Mortens kirke i Randers(1796) – med spir der minder om spiret på Granslev kirke. Christian Jensen Mørups døde i år 1800. Året efter blev der udstedt skøde på gården til svigersønnen, tømrer Peder Møller. En af Mørups sønner, tømrer Jens Matis Mørup, købte senere nabogården, Ødumgård.

Kommentarer

21.01.2016 18:58

Otto Holzapfel

Hallo! Jeg søger efter genealogi til J.C.Riisbrick (født i København?), som er gift med Margrethe Maria Petersdatter [Hopp], født 1771 i Haderslev. Mvh